มูลนิธิเมาไม่ขับ ดึงกระทรวงวัฒนธรรม ร่วมปลุกสำนึกใช้ทางม้าลาย เสนอเพิ่มโทษคนขับแล้วชนในทางม้าลาย จากเดิมจำคุกหนึ่งเดือนและปรับไม่เกิน 1,000 บาท เป็นโทษจำคุกสามเดือนปรับไม่เกิน 5,000 บาท เมื่อวันที่ 9 มี.ค.61 ที่โรงแรมแกรนด์เมอเคียวฟอร์จูน ถนนรัชดาภิเษก กทม. มูลนิธิเมาไม่ขับร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)  สำนักงานตำรวจแห่ชาติ (สตช.) กรุงเทพมหานคร (กทม.)

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม พร้อมด้วยภาคีเครือข่ายช่วยลดอุบัติเหตุ ทั้งภาครัฐและเอกชนจัดเวทีสาธารณะ “ทางม้าลายปลอดภัยจริงหรือ” โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วย นางสาวเมธาวิน แสงมาลา ผอ.กลุ่มค่านิยมและความเป็นไทย กรมส่งเสริมวัฒนธรรม พ.ต.อ.ชัยกฤษ โพธิ์อ๊ะ ผกก.5 บก.จร. นายจักรพงษ์ เทียนพิทักษ์ วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ สำนักการจราจรและขนส่ง (สจส.) กทม.และนพ.แท้จริง ศิริพานิช เลขาธิการมูลนิธิเมาไม่ขับและประชาชนที่สนใจเข้าร่วมเสวนา

โดยตัวแทนจากกรุงเทพมหานครได้ให้ข้อมูลว่า ในปี 2559 เกิดอุบัติเหตุกับคนเดินเท้าจำนวน 1,621 ครั้ง เพิ่มขึ้นจากปี 2558 ที่มีเพียง 615 ครั้งเป็นการเพิ่มขึ้นถึง 163% จึงต้องมีการหาทางแก้ปัญหาความปลอดภัยของผู้ใช้ถนน โดยเฉพาะกับคนเดิน ทั้งนี้ในพื้นที่กรุงเทพฯมีทางม้าลายจำนวน 1,112 แห่ง  เป็นจุดที่มีสัญญาณเตือน หรือมีไฟกระพริบจำนวน 715 แห่ง ซึ่งที่ผ่านมามีการเกิดอุบัติเหตุบริเวณทางม้าลายที่มีผู้เสียชีวิตเพียง 1 ครั้ง ที่บริเวณแยกอโศก เมื่อปี 2557 ส่วนที่เกิดอุบัติเหตุแต่ไม่มีผู้เสียชีวิตก็มีอีกจำนวนมาก กทม.ซึ่งมีหน้าที่ดูแลในส่วนของพื้นที่และทัศนวิสัยโดยรอบ ก็ได้ดำเนินการแก้ไขปรับปรุงเท่านั้น การแก้ปัญหายังต้องอาศัยผู้ใช้รถใช้ถนนและคนเดินข้ามซึ่งจะต้องเคารพกฎระเบียบ จราจร เป็นหลัก. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews