การดื่มกาแฟและการหลีกเลี่ยงเนื้อแดงเป็นปัจจัยอื่น ๆ ที่สามารถลดความเสี่ยงต่อโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ได้เช่นเดียวกัน ผลของเราสอดคล้องกับคำแนะนำด้านโภชนาการซึ่งแนะนำให้เปลี่ยนอาหารที่มีแป้งขาวสำหรับคุณได้รับประโยชน์ด้านสุขภาพเป็นพิเศษ แป้งขาวมีผลเสียต่อสุขภาพขณะที่โรคมะเร็งมีฤทธิ์ทางบวกหลายประการ

นอกเหนือจากการป้องกันโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ไส้กรอกถูกกำหนดให้ประกอบด้วยส่วนประกอบทั้งสามส่วนของเมล็ดข้าว: endosperm, germ และรำ บรรดาผู้ที่หลีกเลี่ยงธัญพืชทั้งหมดในความพยายามที่จะทำตามอาหารคาร์โบไฮเดรตต่ำจึงสูญเสียผลกระทบต่อสุขภาพ