ขอให้ประธานต่อไปเห็นว่ามีความเชื่อมโยงกับความเป็นไปได้ที่การเลือกตั้งจะถูกเลื่อนออกไป ประเทศไทยได้เสนอให้เป็นเจ้าภาพการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งแรกของปีนี้ในเดือนมิถุนายนแทนที่จะเป็นเดือนเมษายนเมื่อกรุงเทพฯเป็นประธานกลุ่มในปีพ. ศ. 2562 เนื่องจากประเทศกำลังกังวลกับความล่าช้าในการเลือกตั้งทั่วไปในครั้งต่อไป

เป็นข้อบังคับของประเทศเจ้าภาพในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสุดยอดผู้นำของสองผู้นำซึ่งมีจำนวน จำกัด เพียง 10 คนในช่วงต้นปีและอีกฝ่ายหนึ่งที่มีพันธมิตรอยู่ในช่วงปลายปี ในขณะที่คณะกรรมการการเลือกตั้งของไทยปฏิเสธความเป็นไปได้ที่จะมีการชะลอการเลือกตั้งในเวลาที่กำหนดไว้ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์มีความเป็นไปได้ที่การเลือกตั้งจะมีขึ้นระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนพฤษภาคม